W dniach 6-7 marca 2023 r. w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II odbędzie się konferencja PODATKI-UBEZPIECZENIA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

    Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

    Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji nad bieżącymi wyzwaniami z obszaru podatków i finansów, w tym: dobrowolny ZUS, reforma Nowy Ład, nowe rozwiązania w zakresie podatku VAT, rozliczanie podatków i ubezpieczeń.

        Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk biznesowych, specjalistów - praktyków z zakresu podatków i ubezpieczeń, a także przedstawicieli sektorów ukierunkowanych na tworzenie sprzyjających uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora rządowego i samorządowego oraz szkolnictwa wyższego.

W Konferencji wezmą udział:
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Przedstawiciele:
• Ministerstwa Finansó• Krajowej Izby Doradców Podatkowych
• Krajowej Izby Biur Rachunkowych
• Okręgowej Izby Radców Prawnych
• Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
• Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
• liczni eksperci, doradcy podatkowi

Konferencja PODATKI-UBEZPIECZENIA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ będzie platformą dyskusji w czterech sesjach:

Sesja I
Ubezpieczenia społeczne
• Wspólnik iluzoryczny – wykład
• Przesłanka ogólna wniesienia skargi nadzwyczajnej w praktyce orzeczniczej Sądu  Najwyższego
• Dobrowolny ZUS – wprowadzenie, dyskusja panelowa

Sesja II
System podatkowy
• Ekonomia systemu podatkowego - wykład
• Polski Ład i co dalej? – kierunki zmian systemu podatkowego pożądane z punktu widzenia sektora MŚP - panel członków Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Sesja III
Podatek VAT - nowe rozwiązania
• Założenia Krajowego systemu e faktur - wykład
• Założenia Krajowego systemu e faktur – perspektywa doradcy podatkowego, panel dyskusyjny

S
esja IV Rozliczenie podatków i ubezpieczeń
• Ubezpieczanie ryzyka zdrowia - zagadnienia systemowe - wykład
• Rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2022 roku z punktu widzenia biur rachunkowych - wykład
• Rozliczanie PIT za 2022, wybór najlepszej formy opodatkowania z punktu widzenia praktyki biur rachunkowych – wykład
• Otoczenie makroekonomiczne dla polskiego biznesu w 2023 roku
• Problematyka postępowań ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą - wykład
• Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa NSA - wykład

     Konferencja umożliwi podjęcie dyskusji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie aktualnych zmian dotyczących sektora finansów i ubezpieczeń oddziałujących na warunki rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.

 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 10:52 Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2023 11:29 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk