Sekcja Nauki - Aktualności

Konkurs na najlepszą monografię wydaną przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w roku 2022

Więcej…

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Rada Doskonałości Naukowej opublikowała poradnik dotyczący nadawania stopnia doktora habilitowanego. W poradniku kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z postępowaniami, które wszczynane są od 1 października 2019 r., czyli zgodnie z ustawą 2.0 (Rozdział pierwszy Poradnika). Poradnik będzie odnosił się także do uprzedniego stanu prawnego borąc pod uwagę liczne postępowania habilitacyjne, które zostały wszczęte wcześniej, czyli postępowania prowadzone w ramach tzw. „starej” ustawy (Rozdział drugi Poradnika).

Przedmiotowy Poradnik będzie dostępny do powszechnego użytku w zakładce Dobre praktyki, pod następującym linkiem:  Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”.

Celem programu „jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.  Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r.

Wszelkie szczegóły na temat naboru dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka--trwa-nabor-wnioskow.

W zakładce znajdą Państwo dodatkowe informacje oraz formularze https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wszelkie szczegóły, kryteria i załączniki dostępne są na stronie BIP MNISW.

Szanowni Państwo,

w dniach 24-25 listopada online odbędzie się szósta edycja Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN.

Merytorycznie LUMEN 2020 skupi się na zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19, wdrażaniem Ustawy 2.0 i wyzwaniami nowej kadencji władz rektorskich. Zostaną pokazane aktualne trendy w szkolnictwie wyższym, omówione liczne zmiany prawne i zaprezentowane innowacje zarządcze gotowe do zaadaptowania na uczelniach.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji, programie i prelegentach można uzyskać na stronie konferencji LUMEN 2020

Zarządzanie strategiczne - relacja z pierwszego dnia konferencji LUMEN 2020 na kanale PCG Academia.

Zarządzanie operacyjne - relacja z drugiego dnia konferencji LUMEN 2020 na kanale PCG Academia.

Więcej…

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa "Analiza polskiego społeczeństwa" odbędzie się 27 listopada 2020 roku w formie hybrydowej (Lublin/online).

Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Rejestracja dobiega końca 5 listopada 2020 r.

Więcej…