Bezpieczne_praktyki_-_szkolenia_dla_studentow

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.

Organizowane są  bezpłatne i certyfikowane kursy.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

 

Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Środowisko 2022 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.


 Podczas kursów uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
 • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę? 
 • Jakie są obowiązki pracodawcy?
 •  Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie?
 •  Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
 •  Czym jest praca w warunkach szkodliwych? 
 • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej?


Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:

 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 •  Państwowej Straży Pożarnej
 •  Urzędu Dozoru Technicznego
 •  Wyższego Urzędu Górniczego 
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Nie zwlekaj!  Zapisz się!

Liczba miejsc jest ograniczona!

poniedziałek, 21 listopada 2022 15:04 Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2022 15:44 Wpisany przez Anna Bogusz