Aktualizacji uległa pierwsza strona pliku – studia stacjonarne.

Dodane zostały terminy dla kierunków: Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Socjologia, Filologia Angielska, Ratownictwo Medyczne – Filia w Radzyniu Podlaskim.

W krótce zostanie przekazana informacja dotycząca szkoleń BHP dla studentów I semestru pozostałych kierunków.

czwartek, 24 listopada 2022 10:09 Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2022 12:49 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Ogólne