http://www.akademiabialska.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/904234rekrutacja22.jpg http://www.akademiabialska.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/992362701694perspektywy2021.jpg
  • 0
  • 1

Aktualności rekrutacyjne

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA"

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście.
- studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175)
- studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108)
w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30
Pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem.
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m.

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

Z przyczyn niezależnych Władze Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podjęły decyzję o wstrzymaniu procesu rekrutacji na studia w jęcyku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo.

---

For independent reasons, the authorities of the John Paul II University od Applied Sciences in Biała Podlaska decided to suspend the recruitment process for studies in English in the field of Nursing.

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
(Nursing, Tourism and recreation, Computer science)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.02.2022
do
29.07.2022*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* 
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt. 

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.04.2022
do
23.09.2022*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* **

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.
** Nie dotyczy kierunków oczekujących na zgodę MEiN na uruchomienie.

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR LETNI

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia, Położnictwo - studia pierwszego stopnia)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.12.2022
do
18.02.2023*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt. Nie dotyczy kierunków oczekujących na uruchomienie.